Valdres Folkemuseum vart etablert i 1901 og ligg på Fagernes. Museumssamlinga består av rundt 27 000 gjenstandar, 100 000 foto, over 70 antikvariske hus, nær 700 privatarkiv, 3500 titlar med Valdres-litteratur og 15 000 enkeltspor med musikk og song. Vi gjer gjenstandar, foto og antikvariske bygningar tilgjengelege på DigitaltMuseum. Valdresmusea driftar Valdres Folkemuseum.

Om Valdres Folkemuseum

Valdres Folkemuseum er eit friluftsmuseum som ligg i Nord-Aurdal kommune, etablert i 1901. Museet har avdeling av Opplandsarkivet.

Målet er at gjenstandane i museumsmagasina skal bli digitalt tilgjengelege for alle interesserte, uavhengig av tid og stad. Vi håper samlingane blir nytta til studier, undervisning og bildesøk.

Vi sett stor pris på tilbakemeldingar og kommentarar til innhaldet på desse sidene. Dersom du oppdagar feil i postane, har ny informasjon eller utfyllande opplysningar ber vi deg kontakte oss!

Valdres Folkemuseum er en del av: Valdresmusea as

Visit us

Share to