Et besøk på Perspektivet Museum gir fortellinger med utgangspunkt i Tromsø, men også fra andre steder i verden. Tanken er å gi kunnskap og undring rundt det å være menneske med et utsiktspunkt fra nord. Du møter historiske gjenstander, spor fra samtiden, foto og ulike kunstuttrykk.

Om samlingene

Museet forvalter store samlinger, særlig gjenstander og fotografier. Vi overtok deler av dette materialet etter Troms Folkemuseum og Tromsø bymuseum.

I dag har Perspektivet Museum en restriktiv innsamlingspolitikk. Når vi tar nytt materiale inn i samlingene er det som oftest gjennom våre egne dokumentasjons- og utstillingsprosjekter.

Det nyeste prosjektet vårt handlet om forfatter og maler Cora Sandel/Sara Fabricius, og gjennom det samlet vi inn mye spennende fotografi, arkivmateriale og malerier.

Visit us

Share to