Preus museum er det nasjonale museet for fotografi. Samlingen består av fotografi, fototeknisk utstyr, arkiver, tidsskrifter og boksamling.

I dag er alle fotografer, og mengden bilder i hverdagen enorm. Preus museums mål er å skape engasjement for fotohistorie og bilders rolle i et demokrati- og ytringsfrihetsperspektiv.

Vi ønsker å skape forundring og refleksjon knyttet til fotografiets historie og de ulike måtene den store bildestrømmen påvirker oss som enkeltmennesker og samfunn. Bilder er fundamentalt viktige i identitetsbygging, politikk og som dokumentasjon i ulike henseender. Derfor er det også viktig å forstå utstyr, teknikk og prosesser for hvordan bilder har blitt og blir til i fortid og nåtid.

Å forstå fotohistorien er også å forstå hvordan bilder er blitt brukt historisk og i samtiden. Er man kjent med hvordan bilder lages, manipuleres og mer generelt brukes i media er det lettere å "lese" nyhetsbildet og politiske debatter. Dette er grunnleggende for økt deltakelse i demokratiet.

Visit us

Share to