Ringve Musikkmuseum er Norges nasjonale museum for musikk og musikkinstrumenter. Museet huser en mangfoldig, internasjonal samling, og er et levende kultursenter med en lang og rik gårdshistorie.

Om Ringve Musikkmuseum

Ringve er Norges eneste spesialmuseum innenfor sitt område med nasjonalt ansvar for musikk og musikkinstrumenter. Ringve er en avdeling i den konsoliderte enheten Museene i Sør-Trøndelag AS.

Samlingene på Ringve omfatter musikkinstrumenter og gjenstander av musikkhistorisk interesse, musikalier og originalmanuskript. I materialet finnes også et gårdsarkiv med opplysninger og dokument fra lystgården Ringves historie. Billedsamlingen inneholder blant annet foto av norske musikere og komponister, samt dokumentasjon av bygninger og personer knyttet til Ringve. Lydarkivet inneholder fonografruller, pianolaruller, polyfonplater og forskjellige typer fonogrammer. I tillegg kommer privatarkiv etter personer og institusjoner som har spilt en rolle i nasjonalt og lokalt musikkliv.

Av Ringves ca. 2000 musikkinstrumenter, er omkring halvparten såkalte klassiske europeiske instrumenter. De øvrige er ikke-europeiske klassiske og tradisjonelle instrument, samt europeiske tradisjonsinstrumenter.

Samlingen med musikkinstrumenter er nå gjort tilgjengelig for publikum. Museet arbeider kontinuerlig med å digitalisere samlingene, noe som betyr at katalogen stadig utvikler seg, samt med å fordype registreringsgraden for de enkelte gjenstandene.

Ringve vil sette pris på tilbakemeldninger, det være seg kommentarer, utfyllende opplysninger eller spørsmål til katalogoppføringene.

Visit us

Share to