Flygvapenmuseums samlingar omfattar föremål och fotografier från Sveriges flygande försvar. Samlingarna speglar det svenska militärflyget, livet på förbanden och militär flygindustri.

Om Flygvapenmuseum

Flygvapenmuseums uppgift är att bevara och levandegöra det svenska militärflygets kulturarv. En del av bevarandeuppdraget utgörs av föremålssamlingen som är en rik källa till förståelsen av militärflygets historia och utveckling.

I museets magasin, med föremål från1910-talets början till 1990-talets slut, är historien alltid närvarande. Här finns allt från stora flygplan till små uniformsknappar och varje föremål bär en egen berättelse om det svenska militärflyget.

Insamlingen av föremål påbörjades under 1940-talet av Gösta von Porat och Hugo Beckhammar, båda chefer för flygflottiljen på Malmen. Senare har många av föremålen tillförts Flygvapenmuseum som en följd av den omfattande nedläggningen av svenska flygflottiljer under 1970- och 1980-talen.

Flygvapenmuseums arkiv innehåller samlingar av dokument, fotografier och filmer. Dessa kompletterar föremålen med värdefull information och används i forskning och i våra utställningar.

Föremålsdatabasen har byggts upp under lång tid och av flera olika personer, vilket gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är varierande. Fotodatabasen är under uppbyggnad och uppgifterna däri bygger ibland på knappa eller ofullständiga underlag. Om du som besökare på Digitalt Museum har kompletterande uppgifter om föremål eller fotografier, hör då av dig till oss på adress: digitaltmuseum@flygvapenmuseum.se

Visit us

Share to