Grenna Museum – Andréexpeditionen Polarcenter är ett museum med särskild inriktning på polarhistoria med bland annat S A Andrées Polarexpedition. Därutöver lokalhistoriska utställningar, friluftsmuseum och kvarnverksamhet i Röttle by.

Om Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter

Grenna Museum – Andréexpeditionen Polarcenter är ett museum med särskild inriktning på polarhistoria med bland annat S A Andrées Polarexpedition. Därutöver lokalhistoriska utställningar, friluftsmuseum och kvarnverksamhet.

Stiftelsen Grenna Museum med Andréemuseet bildades år 1977 av Grenna Hembygdsförening och Jönköpings kommun. Ända sedan 1912 hade Hembygdsföreningen drivit en offensiv verksamhet där föremåls- och husbestånd tillsammans med varierande former av aktiviteter bildade en rik helhet. Fram till stiftelsens tillkomst hade verksamheten till största del skötts på ideell väg.

Det huvudsakliga museet finns mitt i Gränna, söder om torget. I en av stadens äldsta byggnader, Franckska gården, återfinns lokalhistoriska utställningar. Strax intill, i Grenna Kulturgård, ligger det större museet. Där återfinns butik, reception, Galleriet med tillfälliga utställningar samt Polarcenter med bland annat S A Andrées Polarexpedition.

Stiftelsen Grenna Museum driver också ett friluftsmuseum på Grännaberget samt kvarnverksamhet i Rasmus kvarn i Röttle by.

Stiftelsens äldre föremålsförvärv har bristfälliga uppgifter. Vi är därför tacksamma för eventuella synpunkter och kommentarer till det bestånd som åskådliggörs här.

Visit us

Share to