Prisma Västra Götaland är Industrimuseum Västra Götalands webbplats om länets industrihistoriska utveckling. Bakom Prisma Västra Götaland står Västarvet, Innovatum i Trollhättan, Borås Museer, NAV, Göteborgs stadsmuseum, Hembygd Väst, Maritimt i Väst och Landsarkivet/Riksarkivet. Bildmaterialet dokumenterar industrisamhällets omvandling i Västra Götaland från 1850 fram till idag.

Om Industrimuseum Västra Götaland

Prisma Västra Götaland är Industrimuseum Västra Götalands webbplats om länets industrihistoriska utveckling. Bakom Prisma Västra Götaland står Förvaltningen för kulturutveckling, Innovatum i Trollhättan, Borås Museer, NAV, Göteborgs stadsmuseum, Hembygd Väst och Landsarkivet/Riksarkivet. Bildmaterialet dokumenterar industrisamhällets omvandling i Västra Götaland från 1850 fram till idag.

Visit us

Share to