Kalmar konstmuseum är ett samtida konstmuseum som visar tillfälliga utställningar med bildkonst, design och verk ur samlingen.

Om Kalmar konstmuseum

Kalmar konstmuseum är ett samtida konstmuseum, inriktat på att väcka och undersöka frågor som rör människors framtid och utmaningar.

Museets målsättning är att vara en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck, att fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i Kalmarregionen. Genom att bjuda in nationella och internationella konstnärer som reflekterar över samtida frågor öppnar vi upp för samtal och nya infallsvinklar.

Kalmar konstmuseum ordnar också programverksamhet som konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier kopplade till utställningar och projekt. Vår pedagogiska verksamhet för barn, unga och vuxna är en central del i vårt program att förmedla konst och design.

Visit us

Share to