Välkommen till Linköpings kommuns samlingar och arkiv på Digitalt Museum! Här samlas föremål och fotografier från kommunens samlingar: Bild Linköping, Linköpings stadsarkiv och friluftsmuseet Gamla Linköping.

Klicka på länkarna för att komma till Linköpings kommuns samlingar på Digitalt museum!

Our departments

Visit us

Share to