Hantverks- och Sjöfartsmuseet på Norra Berget uppfördes 1942- 44 på initiativ av Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförening.

Museet ritades av stadsarkitekten H. Hamrin. Museet dokumenterar inte bara hantverk utan också sjöfarten. Här finns bl a en rad målningar av fartyg som haft Sundsvall som hemort och varit reguljära gäster i hamnen.

Museet innehåller också en unik sameutställning med många föremål som dokumenterar en viktig och intressant del av vår historia.

Om Medelpads Fornminnesförening

När Medelpads Fornminnesförening startade år 1906 var ambitionen att efterlikna Skansen i Stockholm, med dess byggnader, föremål och nordiska smådjur. Det var Artur Hazelius, Skansens skapare, som gav impulserna till Fornminnesföreningens bildande. Bland de första eldsjälarna i Medelpad var professor Anders Wide och författaren Olof Högberg. Tack vare deras outtröttliga arbete och samlargärning fick Fornminnesföreningen en mycket god start.

Vid tillkomsten av Medelpads Fornhem på Norra berget blev Olof Högberg (författare till bl.a. norrlandseposet "Den stora vreden") dess förste intendent år 1907. Redan tidigt började Olof Högberg studera Norrlands historia. Under åren samlade han ett omfattande och värdefullt kulturhistoriskt material. Varmt entusiastisk för sin hembygd arbetade han för beredandet och ihopsamlandet av vad som fanns kvar av gammalt och fornt i Medelpad. Olof Högberg var intendent till sin död år 1932.

Visit us

Share to