Miliseum, det militärhistoriska centret i Småland, redovisar begreppet ”Regementsheden” och den gamla indelta armén i ett nationellt perspektiv, samt är nationellt museum för Ingenjörtrupperna och dess föregångare. Museet är helårsöppet.

Om Miliseum

Miliseum Skillingaryd är beläget inom Skillingaryds Västra läger, c:a 40 km söder om Jönköping. Den publika verksamheten invigdes den 14 september 2013. Museet är helårsöppet och har förutom utställningar även museishop, forskarbibliotek, föremålsmagasin och bildarkiv.

Verksamheten drivs av Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd, vilken har Vaggeryds Kommun som ytterst verksamhetsansvarig. Två statliga uppdrag är grundläggande för verksamheten: 1. Att i ett nationellt perspektiv skildra begreppet ”Regementsheden” och därmed den gamla indelta armén. 2. Att vara det nationella museet för Ingenjörtrupperna och dess föregångare Fortifikationen.

Miliseum har även ett övergripande ansvar för övriga militära förband i Småland.

Den indelta arméns förband samlades under 1700- och 1800-talen årligen på sina övningsplatser som ofta var belägna på vidsträckta öppna hedar. Inledningsvis förlades truppen i tält men under 1800-talet byggdes efterhand ett antal träbyggnader – officers- och underofficersmäss, vakt- och arrestlokaler och kokhus. Mot seklets slut byggdes även mathallar och så kallade lägerhyddor där truppen förlades. En av de bäst bevarade lägerplatserna i landet finns i Skillingaryd, där Jönköpings regemente övades. Regementsheden i Skillingaryd gick under namnet "Slätten" och är i dag statligt byggnadsminne. I slutet av 1890-talet tillkom här även ett skjutfält för Smålands artilleriregemente och Artilleriets Skjutskola strax öster om heden. Militär verksamhet fortgår alltjämt på platsen.

Två av de gamla så kallade mathallarna från c:a 1890 har nu byggts om och till och inrymmer idag museets basutställningar och centrala funktioner.

Inom ramen för uppdraget ”Ingenjörtrupperna och dess föregångare” har Miliseum ett ingående samarbete med Göta Ingenjörregemente och med Ingenjörtruppernas kamratföreningar.

Andra viktiga samarbetspartners är Jönköpings Läns Museum, Folke Bernadotteakademin, Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Visit us

Share to