Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar. Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Vi producerar utställningar på Örebro slott men även vandringsutställningar som turnerar i Örebro län. Museet erbjuder också visningar barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi.

Om Örebro läns museum

Museets uppdrag och verksamhet
Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar. Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Vi producerar utställningar på Örebro slott men även vandringsutställningar som turnerar i Örebro län. Museet erbjuder också visningar barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Museet äger och driver också Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och Kullängsstugan i Askersund. Vi har stora samlingar av fotografier, konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum. Länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är för närvarande stängd för renovering.

Policy för publicering
Vi har som mål att tillgängliggöra våra samlingar i så hög grad som möjligt. Det innebär att vi arbetar med inställningen att vi vågar lägga ut våra bilder på nätet även där oklarheter kan finnas om vem som är fotograf, ålder på bilden eller ägandet av bilden. Föremål och fotografier har katalogiserats av många personer i över 100 år. Felaktigheter kan därför förekomma i posterna. Vi följer upphovsrättsliga linjer och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS). Om uppgifter kopplade till våra objekt verkar stötande, olämpliga eller strider mot upphovsrätten, är vi tacksamma för påpekanden för att kunna ta bort, komplettera eller rätta.

Läs mer om stiftelsen Örebro läns museum på : www.olm.se

Visit us

Share to