Örebro stadsarkiv tillhandahåller arkivmaterial från förr och nu gällande framför allt Örebro kommuns geografiska område. Stadsarkivet finns i Kanslihuset på det gamla regementsområdet Grenadjärstaden där du kan besöka arkivets forskarsal. För att se vad vi har i våra samlingar gå in på vår hemsida och läs i arkivförteckningarna eller sök i våra sökregister. Här på Digitalt Museum kan du söka bland våra digitaliserade fotografier och dokument.

Om stadsarkivet

Fotografier och dokument ur stadsarkivets samlingar och arkiv görs nu sökbara i Digitalt Museum. I stadsarkivets bildarkiv och dokumentarkiv kan du söka äldre fotografier och dokument från Örebro med omgivningar. Fler fotografier och dokument kommer att publiceras allt eftersom.

Fotografierna omfattar ca 140 år i Örebros historia – 1860-tal till och med 2000-tal. I bildarkivet finns fotografier med motiv som till exempel stadsmiljöer, människor, skolor, sport och mycket mer. I dokumentarkivet finns t.ex. Birger Larssons gårdsförteckningar för Örebro, Funks register över örebroare, samt affischer från Konserthuset. Dokumenten hittar du under objekttyp Föremål.

Använd fritt men ange bildkälla. Du kan skriva ut eller spara ner bilderna om du så önskar. De får användas fritt förutsatt att du vid publicering anger "Bildkälla: Örebro stadsarkiv/fotograf". Om du använder bilder i tryckt material skicka gärna ett exemplar till stadsarkivet.

Visit us

Share to