Romska Kulturcentret i Malmö verkar för romers rättigheter och är Sveriges enda romska kulturinstitution som arbetar för att främja och bevara romsk kultur och historia.

Om Romska Kulturcentret i Malmö

Romska Kulturcentret i Malmö verkar för romers rättigheter och är Sveriges enda romska kulturinstitution som arbetar för att främja och bevara romsk kultur och historia. En viktig dokumentation av romers liv och kultur finns i den fotografiska bilden, men det har tidigare inte funnits något arkiv med ett samlat material. Romerna har under lång tid förnekats plats i historieskrivning och samhälle, trots en femhundraårig närvaro i Sverige. Den romska historien är en viktig del av vår gemensamma historia.

Sedan 2015 pågår en insamling av fotografier som drivs av Romska Kulturcentret i Malmö tillsammans med Hälsinglands Museum där målet är att samla in, bevara och tillgängliggöra fotografier från den romska resandetiden, det vill säga fram till ungefär 1960-talet. Insamling och digitalisering kommer säkerställa att fotografierna finns kvar även i framtiden. Bilderna har samlats in från privatpersoner, samlingar och arkiv.

Romernas boplatser fanns över hela landet, men har inte lämnat några bestående fysiska spår. Att tillgängliggöra den fotografiska bilden är ett sätt att synliggöra romernas plats och närvaro i kulturlandskapet. Alla människor har rätt till sitt kulturarv och sin historia. Vårt gemensamma kulturarv delas av alla och det måste därför inkludera fler, särskilt grupper och människor som gjorts mer eller mindre osynliga i historien.

Visit us

Share to