Upplandsmuseet har samlat och utforskat det uppländska kulturarvet i över 100 år. Kunskapsuppbyggnaden pågår ständigt. Här kan du ta del av den uppländska kulturhistorien från stenåldern fram till idag.

Om Upplandsmuseet

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län. I centrum för museets verksamhet står den uppländska kulturen och det uppländska kulturarvet. Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. Kunskapsinsamlingen styrs sedan 1990 av ett dokumentations- och forskningsprogram. De prioriterade områdena är jordbruk, järnhantering och makt och samhälle.

Upplandsmuseets samlingar
I Upplandsmuseets samlingar finns idag drygt 800 000 föremål och omkring 2,5 miljoner fotografiska bildbärare av olika slag. Mer än 700 000 av föremålen är arkeologiska fynd. Centralt i föremålssamlingen är den uppländska allmogekulturen och folkkonsten. Här finns också viktiga delar av länets industrihistoria representerad, liksom den äldre byggnadshistorien. Genom arkeologiska utgrävningar växer samlingarna av föremål från förhistoria och medeltid. Henri Ostis bilder från 1860-talet av byggnader i Uppsala är de äldsta stadsmotiven av fotografiskt ursprung i Upplandsmuseets samlingar. John Alinders fotografier är viktiga dokument över 1910- och 1920-talens arbetsliv, bebyggelse och kulturlandskap. Mer än 1,5 miljoner pressbilder från Uppsala Bild och Arbetarbladet från 1930 – 1970-talen skildrar människor och deras verksamheter i folkhemmet Sverige.

Upplandsmuseet på DigitaltMuseum
Upplandsmuseets samlingar har katalogiserats under en lång tid och av många olika personer vilket gör att mängden information och kvalitén på uppgifterna är väldigt varierande. Vi tar därför tacksamt emot kompletterande information och uppgifter om felaktigheter. Vi registrerar alltid den originalinformation som följer med bilden eller föremålet. Av den anledningen kan det förekomma formuleringar som idag kan upplevas som förlegade eller opassande. Sedan 1999 har Upplandsmuseet ett pågående digitaliseringsprojekt. Tack vare detta ökar antalet poster i databasen i ett jämnt tempo. Nytt material publiceras kontinuerligt på DigitaltMuseum. Observera att Upplandsmuseets bilder på DigitaltMuseum är lågupplösta och inte behandlade. Om en bild ska användas kommersiellt eller i tryck ska bilden beställas via länken Beställ bild här på DigitaltMuseum.

Visit us

Share to