Vaxholms Fästnings Museum beskriver skärgårdens försvar från 1500-talet till idag. Vi berättar också om det sociala livet på Kastellet under slutet av 1800-talet.

Om Vaxholms Fästnings Museum

Vaxholms Fästnings Museum är Stockholms skärgårds största museum och är inrymt i tre plan i Kastellets Västra linje. Genom påkostade figurer, modeller och montrar skildras här den militära utvecklingen från ett invasionsförsvar till det flexibla insatsförsvar vi har idag. Sedan 2012 berättar vi även om det sociala liv som fördes på Kastellet i slutet av 1800-talet, då över 350 personer befolkade fästningen och då inte enbart militärer utan även kvinnor, barn och s.k. kronoarbetskarlar. På Kastellet kan du även besöka utställningarna om Ytterby gruva som gett namn åt ett flertal grundämnen och fästningens arrestlokaler där det berättas om fästningen som fängelse. Mer finns att se och upptäcka, bland annat kan du gå de 132 trappstegen upp i tornet och se den magnifika utsikten över staden Vaxholm och den omgivande skärgården.

Museet har öppet året runt för grupper och under sommaren för enskilda besökare och vi anordnar dessutom olika evenemang. Se vår hemsida för mer info: www.vaxholmsfastning.se

Vaxholms Fästnings Museum grundades som KA 1 förbandsmuseum 1947 och har fram till 2010 drivits av Försvarsmakten. Regeringen har beslutat att Försvarsmakten inte ska bedriva museiverksamhet utan har i stället tilldelat SMM och SFHM 30 miljoner kronor årligen till bevarande av det svenska försvarets kulturarv. Kopplat till satsningen finns ett antal museer i nätverket Sveriges Militärhistoriska arv, SMHA däribland Vaxholms Fästnings Museum.

I januari 2010 bildades bolaget Vaxholms Fästnings Museum AB(VFM AB). Bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning och har följande ägare Strömma Turism & Sjöfart, Vaxholms Fästnings Musei Vänner, Nolmark Development. Vänföreningen håller ordförandeskapet.

Visit us

Share to