Sjømatreise gjennom 1800-tallet

article image
Photographer: Atelier KK, Universitetsbiblioteket i Bergen (All rights reserved (Copyright))

Omvisning med smaksbiter!

Maximum attendees

30

Duration

1,5 time

Time period

Hele skoleåret

Cost

Free

Vi tar dere med på en rundtur i museet med fokus på utviklingen i fiskeriene og fiskeforedlingsindustrien utover 1800-tallet. Alle får smake tørrfisk, saltet sild og hermetisert brisling.

Først kom silden tilbake i 1808, etter flere tiår med "svart hav". Så kom freden etter flere år med krig og handelsblokade. Med disse to hendelsene starter vi vår historiefortelling. De gode sildeårene utover store deler av århundret, nå med rikelig tilgang til både salt og eksportmuligheter, førte til en kraftig velstandsøkning langs kysten, med flere bydannelser og økte arbeidsmuligheter. Da foredlingsindustrien ble modernisert med hermetikkteknologi førte det ikke bare til økt inntjening fra nye eksportmarkeder, men også ytterligere økt sysselsetting i byene. Kvinnene opplevde særlig nye muligheter for arbeid i foredlingsindustrien.

Vi viser typiske fiskebåter - og redskaper, og snakker også om de naturlige forutsetningene for det rike fiske langs kysten vår. Omvisningen foregår i tidstypiske tørrfiskboder, med sildesaltingsrom i nederste etasje. Det er en fordel om elevene har, eller har hatt noe undervisning om utviklingen på 1800-tallet før besøket.

Gjennom omvisningen legges det opp til muntlig deltakelse fra elevene. Vi serverer tørrfisksnacs, spekesild på flatbrød og brisling i olje, i tur og orden etter hvert som vi beveger oss fremover i tidsepoken.

Velkommen til en opplevelsesrik omvisning!

Order form

More school experiences

School
Card Image

En glad laks?

Norges Fiskerimuseum

Naturfag Samfunnsfag Mat og helse grades 5 - 7 grades 8 - 10
School
Card Image

Aluminium – det grønne gullet?

Aluminiummuseet

Naturfag Samfunnsfag Samfunnskunnskap grades 8 - 10 VG1
School
Card Image

Sjømatreise gjennom 1800-tallet

Norges Fiskerimuseum

Historie VG1 VG2 VG3

Share to