Sporveismuseet er drevet av Lokaltrafikkhistorisk Forening, og museet sitter på en betydelig samling av kulturhistoriske gjenstander og foto relatert til kollektivtrafikk. Samlingen dekker kollektivtrafikkhistorie i Oslo og Akershus fra 1875 til i dag.

Om Sporveismuseet

Sporveismuseet, som ble åpnet i 1985, drives av Lokaltrafikkhistorisk Forening. Foreningen, ofte referert til som LTF, ble grunnlagt 19.april 1966 og har siden den gang fungert som en viktig organisasjon for bevaring av kollektivtrafikkhistorie.

Museet er lokalisert i en gammel vognhall på Majorstuen. Vognhallen ble bygd i 1913, og ble tatt i bruk i 1914. Hallen gikk gradvis ut av av bruk som trikkestall i 1964-66 og ble i årene som fulgte brukt som lagerhall før LTF flyttet inn i 1983. Gjennom årene som har gått har utstillingene stadig blitt fornyet og nye områder i hallen blitt tilgjengeliggjort for publikum. Bygget eies i dag av Oslo kommune v/ Kulturetaten og leies av Ruter AS, men disponeres av LTF, som driver museet i samarbeid med Ruter AS. Museet blir drevet utelukkende av frivillige ildsjeler i LTF, og det er ingen som mottar lønn for sitt arbeid på museet.

Museets samlinger omfatter gjenstander, foto og arkiv som omhandler kollektivtrafikkhistorie i Oslo og Akershus fra 1875 til i dag. Samlingen inneholder dermed hestesporvogner, elektriske sporvogner, busser, arbeidsutstyr, uniformer, plakater, billettutstyr og en rekke fotografier.

Det jobbes kontinuerlig med registrering og digitalisering av gjenstands- og fotobasen, og dette blir tilgjengeliggjort så fort som mulig.

Gi oss gjerne tilbakemelding om du finner feil i registreringene våre eller har nye opplysninger til postene våre. Vi er takknemlig for alle tilbakemeldinger.

Visit us

Share to