Hermetikkmuseets samlinger består av fotografier, maskiner og verktøy fra produksjon av hermetikkbokser og hermetiserte matvarer, og en samling av iddisar (hermetikketiketter) på ca. 35.000 motiver.

Om Norsk hermetikkmuseum

Norsk hermetikkmuseum ligger i en tidligere hermetikkfabrikk i Gamle Stavanger. Samlingene til hermetikkmuseet består av maskiner og verktøy fra produksjon av hermetikkbokser og hermetiserte matvarer, en samling av iddisar (hermetikketiketter) på ca. 35.000 motiver, og fotografier fra hermetikkfabrikker.

I museets utstillinger vises produksjonsgangen ved fremstilling av brislinghermetikk og fiskeboller, og du får et innblikk i hvordan miljøet og arbeidsforholdene på fabrikkene artet seg. I arbeiderboligen ved siden av museet kan du se hvordan fabrikkarbeiderne bodde.

Norsk hermetikkmuseum er en del av Museum Stavanger (MUST) som ble etablert juli 2010 da Rogaland Kunstmuseum og Stavanger Museum ble slått sammen. Vår visjon ”levende og ledende” slår fast at vi skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling, og ledende både faglig og organisatorisk. Museet er for tiden stengt grunnet renovering, og samlokalisering med Norsk grafisk museum. Vi planlegger å åpne dørene igjen til høsten 2021.

MUST jobber kontinuerlig med digitalisering og utvikling av gjenstands- og fotodatabasen, og vi vil tilgjengeliggjøre flere objekter etter hvert som de blir klare. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner feil i registreringene eller har nye opplysninger til oss.

Visit us

Share to