Svalbard Museum er et natur- og kulturhistorisk museum. Museet formidler bred og allsidig kunnskap om historie og naturforhold på Svalbard.

Svalbard museum

Svalbard Museums samling består av arkeologiske og kulturhistoriske gjenstander fra de ulike periodene i Svalbards 400-årige historie. Vi har også en samling geologisk materiale, samt en fotosamling. Etter opprettelsen av nytt magasin i 2005-06 ble en mengde gjenstander i offentlig eie både i Norge og utlandet tilbakeført til Svalbard. Materialet er derved samlet på ett sted og har blitt mer tilgjengelig både med tanke på forskning og formidling.

Samlingen presenterer bruddstykker fra Svalbards over 400 år lange historie, og tar for seg aktiviteter og livsbetingelser som synliggjør den tette forbindelsen mellom hav og land, natur og kultur fra Svalbards oppdagelse ved Willem Barentzs i 1596, vesteuropeiske hvalfangsten 1612 – 1700, russisk overvintringsfangst 1704-1840, norsk fangsttradisjon fra 1820, ekspedisjoner og oppdagelser, bergverksvirksomheten og bosettingene fra slutten av 1800-tallet, andre verdenskrig og samfunnsbygging, arbeidsliv, forskning og turisme i nyere tid.

Visit us

Share to