Anno Trysil Engerdal museum tilgjengeliggjør sammen med kommunene, Trysil og Engerdal historiske fotosamlinger, museumsregionens dokumentasjonsfoto, gjenstander og bygninger.

Om Anno Trysil Engerdal museum

Anno Trysil Engerdal museum driftes som en seksjon av Anno Glomdalsmuseet, med funksjoner knyttet til formidling, samlingsforvaltning og bygningsvedlikehold. Basissamlingen dokumenterer kulturen i Trysil og Engerdal, førindustriell bondekultur, fløting, sørsamisk kultur, jakt og utmarkskultur, samt industrikultur. Museet forvalter rundt 70 bygninger, anlegg og installasjoner, 12 000 antikvariske gjenstander, samt en betydelig samling av foto og arkivmateriale. Museets hovedattraksjoner er Trysil bygdetun i Trysil sentrum, og Blokkodden villmarksmuseum ved Drevsjø i Engerdal. Trysil og Engerdals historiske fotosamlinger inneholder historiske fotografier innsamlet gjennom kommunene. Museet arbeider kontinuerlig med digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Foreløpig er kun en mindre del av samlinga søkbar gjennom Digitalt Museum

Anno Trysil og Engerdal museum er en del av Anno museum.

Visit us

Share to