Telemark museum presenterer kulturhistorien i nedre Telemark – fra Nome til Kragerø. Samlingene omfatter også bondekunst og tekstiler fra hele Telemark.

Om Telemark Museum

Telemark Museum er et konsolidert museum som drifter og forvalter 6 museer i nedre Telemark – Ulefos Hovedgaard, Telemark Museum Skien, Porsgrunnsmuseene, Brevik Bymuseum, Bamble Museum og Berg – Kragerø Museum. Vi har 7 publikumsåpne anlegg – noen er delt opp i flere anlegg, både geografisk og tematisk. I Skien finner du Henrik Ibsen Museum og Brekkeparken, i Porsgrunn kan du besøke Porselensmuseet og DuVerden. I Kragerø er det sommeråpent i Theodor Kittelsens barndomshjem i byens sentrum.

Telemark Museum forvalter 112 bygninger, ca 140 000 gjenstander, rundt 2,6 millioner fotografier, samt store bok- og privatarkivsamlinger. Vi har ca. 100 000 besøkende årlig på våre anlegg.

Museets samlingsdatabase er omfattende. Registreringene i databasen er av veldig varierende kvalitet, et resultat av ulikregistreringspraksis gjennom 120 år med museal drift. Samtidig har nok registreringsarbeidet på mindre og mellomstore museer ofte vært nedprioritert i forhold til andre, mer synlige oppgaver.

Telemark Museum ønsker å kvalitetssikre registreringene før de publiseres, særlig med hensyn til personvernloven og opphavsretten. Derfor kommer ikke alle museets digitale registreringer på nett med en gang. Museet har også en del gjenstander som ikke er registrert (restanse). Vi jobber både med kvalitetssikring av digitale registreringer før de legges på nett, og registrering for å minske restansen.

Vet du noe mer om foto eller gjenstander i vår samling her på nett? Telemark Museum er takknemlig for alle henvendelser og tilbakemeldinger som kan hjelpe oss i arbeidet med å kvalitetssikre digitale registreringer i vår database.

Visit us

Share to