Ruija kvenmuseum er et lokalmuseum for Vadsø og har særskilt ansvar for kvensk/norskfinsk historie. Museets samlinger består av bygninger og båter, kulturhistoriske foto, fiske- og jordbruksredskaper og førkrigsinteriør.

Om Vadsø museum - Ruija kvenmuseum

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er en av tre avdelinger under Varanger museum IKS.

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk historie og kultur, samtidig som museet formidler lokalhistorie for Vadsø og bygdene rundt. Vadsø kommune står i en særstilling i Finnmark i forhold til bevart eldre førkrigsbebyggelse. Rundt 700 bygninger overlevde andre verdenskrig. I bydelene Ytre- og Indrebyen i Vadsø finnes fortsatt mange eldre hus, det samme gjelder flere av bygdene i kommunen. Her ses mange eksempler på Varangerhus, som er en hustype særpreget for området. Museet har gjort en innsamling i forbindelse med en utstilling av denne typen kombinerte hus med sammenbygde bolighus og fjøs i 2016. Samlingene våre viser ellers Vadsø som fiskevær, jordbruksområde, handels- og administrasjonsby. Mange historiske fotografier og gjenstander er fra våre fysiske anlegg som kan besøkes i sommersesongen. Tuomainengården i Ytrebyen og Bietilægården med kaianlegg i Indrebyen forteller om kvenene og norskfinnenes byggeskikk og kultur. På Tuomainengården kan du besøke boligen, fjøs, stall, smie, bakeri og sauna. På Esbensengården kan du oppleve 1800-tallets handelshus og få innblikk i byens overklasseliv. Kystkulturen vises på Kjeldsenbruket på Ekkerøy, med kaianlegg, rekefabrikk og trandamperi. Krigshistorien og deretter gjenreisningen er også dokumentert i våre samlinger. Spesielt fra gjenreisningen har vi et stort billedmateriale etter fotografene Henry Hansen, Karl Hansen og Tor Kristoffersen som kom til museet via Vadsø historielag. Vadsø historielag har siden 2016 jobbet frivillig på museet med registrering av denne samlingen. På Vadsøya står også et spesielt landemerke. Den eneste fastlandsmasten som er igjen etter Roald Amundsen og Umberto Nobiles luftskipsferder står der. De brukte den som fortøyning da de besøkte Vadsø på vei til sin ferd over Nordpolen på 1920-tallet.

Visit us

Share to