Vestfoldarkivet har en stor samling privatarkiver, samt arkiver etter tidligere Vestfold fylkeskommune.

Vi samler inn, ordner, tilgjengeliggjør, saksbehandler, veileder og formidler arkiv.

Om Vestfoldarkivet

Vestfoldarkivet ble opprettet som Fylkesarkivet i Vestfold i 1997. Fra 1. januar 2011 ble arkivet en avdeling av Vestfoldmuseene IKS, og gikk samtidig over til å hete Vestfoldarkivet.

Vestfoldarkivet har arkiver etter fylkesrådmannens stab, videregående skoler, helseinstitusjoner m.m. I tillegg oppbevarer Vestfoldarkivet arkiver etter private rettsubjekter som bedrifter / næringsvirksomhet, organisasjoner og foreninger, enkeltpersoner, stiftelser m.m. Vestfoldarkivet har også arkivet etter arbeiderbevegelsen i Vestfold.

Av minnemateriale har Vestfoldarkivet minnesamlinger som omhandler ungdom på nett (anno 2010), barndom, krigsminner, arbeidsplassen Scanrope, kystfiske, folkemusikk fra Vestfold, kulturhistorisk bibliotek med intervjuer av ansatte ved ulike Vestfoldbedrifter, kunstnere og opptak fra kulturarrangementer.

Samlingen etter Arbeiderbevegelsen i Vestfold består av arkiver etter nærmere 400 arkivskapere fra fagbevegelsen og de politiske partiene på venstresiden i Vestfold, og utgjør bortimot 250 hyllemeter. I tillegg til tradisjonelt arkivmateriale, inneholder samlingen annet materiale - som en rekke eldre faner etter arbeiderforeninger, partilag og fagforeninger.

Visit us

Share to