Ritningar till 6 meters r-jakt ritad av Yngve Holm för direktör Birger Jonsson.

Share to