Ritning

Segel och riggritning

1 comment

  • Bakom denna, vid första ögonblicket vanliga, ritning av en Estlander 6:a döljer sig en intressant historia. Först datumet: februari 1927, en månad efter Estlander fått sitt svenska medborgarsskap är ritningen redan klar, samtigt rasar fler beställningar in hos Estlander, bland annat Sven Salén med May-be, 7 mån. senare guldpokalvinnare på Long Island Sound. Titta närmare på ritningen! Observera att förstaget går i topp. Det är emellertid inte något förstag utan en klen spira av trä! Tanken bakom arrangemanget var givetvis att få större segelyta inom gällande regel. Men vad händer mer denna händelsrika månad februari 1927? Genua?? Just precis. Sven Salén är samtidigt i Genua och hissar för första gången upp sin berömda Salénfock senare kallad Genuafock på den Tore Holmritade 6:an Lilian vid Genuaregattan, enligt uppgift så hemlig att inte ens besättningen visste om seglets existens förrän man på tåget ner passerat Alperna. Således ytterligare ett sätt att öka segelytan inom regeln. Men åter till vår ritning på bilden. Beställarna bakom konsortiet var Arvid Schulz (1897-1990) och Birger Jonsson (1886-1964) i SS Aeolus. Ett sällskap som snart knöt Estlander till sig som aktiv medlem. Den märkliga beställningens båt fick namnet Ultrix och hade enligt ryktet två master, då fockstaget hade ersatts av en spira. Hur gick det då med experimentet?
    Vid premiärseglingen i Danmark i juni bröts masten ovan däck. En ny mast monterades till Kullaviksregattan i början av juli. Dessvärre visade sig inte Ultrix vara någon lösning. Trots idealiska förhållanden seglade båten inte snabbare än andra 6:or med mindre segelyta. Båten riggades om till traditionell rigg och således till Hakon Reuter (1899-1969) och fick namnet Windy. I februari 1928 deltog Windy vid Genuaregattan med Gustaf Estlander till rors samt Hakon Reuter, Arvid Schulz och Carl-Gustaf Fast i besättningen för Sverige och SS Aeolus tillsammans med 6:an Louise ritad av Yngve Holm med Yngve Lindkvist, Bror Abrahamsson( sonen och dennes far byggde Windy ex. Ultirix) Torsten Hallkvist och Algot Berlin. Man vann lagkappseglingen Coppa del Tirreno, vilket hade misslyckats året före då Salén med Lilian seglande för KSSS och Harald Sandberg med Västanfläkt, för SS Västanfläkt (dottersällskap till GKSS) då man förlorade knappt till Italien.
    Reuter blev sedan guldpokalvinnare 1929 i Ingegerd och Arvid Schulz 1930 i Ian. Givetvis i Estlanders konstruktioner. Efter Genuaregttan 1928 såldes Windy till medlemmar av Havanna Yacht Club. Det framgår också att Estlander sålde båten vilket tyder på att Reuter överlåtit Windy till Estlander, kanske i samband med bestälnningen av Ingegerd, den utskällda olycksbåten sommaren 1928 med Hakon Reuters sjunde plats vid OS med 11 deltagare och ingen finalplats vid guldpokalseglingarna på Sandhamn samma år med Yngve Lindkvist till rors, men således gruvlig revanch 1929 med Reuters guldpokalseger över 1928 års guldpokalvinnare på Sandhamn: norrmannen Claus Frimann-Dahl som då slog 9 nationer inklusive USA! Sven Salén hade besegrats redan vid uttagningarna men fick tillbaka självförtroendet med brakseger i Frankrike om Entonnarpokalen! Åren 1927 till Estlanders död 1930 var en seglarfest för Sverige som då var främst i världen.

Select the images you want to order

Share to