Ritning

Segel och riggritning

2 comments

  • Schulz gav båten namnet Zar och hade nummer 22 S 136. I slutet av 1950-talet förvärvade min far Eskil Svensson(1909-2009) båten. Eskil som var en stor beundrare av Schulz mästerliga seglande redan på 1930-talet då han seglade B 22 174 och Drake S 36. Denna båt: Zar blev därför den första segelbåt jag som barn stiftade bekantskap med. Zar var en" liten" 22:a under 10 meter. I lätt vind fick den liten våt yta och var så lättdriven att den gick framåt utan att det gick att upptäcka från vilket håll vinden drog. Segermarginalen kunde bli 20-25 minuter i lätt väder. Tvärtom vid mellan-och friskvind. Konkurrenter med 100-150cm längre skrov drog då obevekligt förbi genom längre vattenlinje.
  • Tack för dina kompletterande uppgifter. Jag har lagt till dessa i databasen.
    /Malin Joakimson, arkivarie

Select the images you want to order

Share to