Fo84915A

Övrigt: Detta fotografi finns återgivet i flera sammanhang, bl a i KSSS årsbok 1920 s 191; där är det beskuret enligt baksidesmarkeringarna på Fo84915A.

2 comments

  • Gustaf Estlander (1876-1930) berömd finlandssvensk arkitekt och båtkonstruktör. Verksam i Stockholm från inledningen av 1920-talet. Sv. medborgare jan. 1927. Nyckelperson bakom Sveriges uppgång från ordinär
    seglarnation i början av 20-talet till att vara ligga före de främsta som USA och Norge i slutet av 1920-talet.

  • Tack för kommentaren. Vi ska lägga till en namnanknytning i posten.

Select the images you want to order

Share to