Døypefont

1 comment

  • Teksten på døypefonten frå Fyresdal er tolka feil når det gjeld gardsnamnet/etternamnet til han som kosta målinga. Det står ikkje Skræi, men Eicken.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to