• Ericson, Sigfrid (1879 - 1958)
    (Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar (CC BY-NC-ND))

Ericson, Sigfrid (1879 - 1958)

693 objects

Göteborg. Matshuggskyrka uppförd 1910-1912 efter ritningar av Sigfrid Ericson, ett av nationalromantikens främsta verk.

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Exteriör. Götaplatsen, minneshallen med terrasserna.

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Minneshallen, fyrverkerier och illumination

Konstmuseet i Göteborg

Konstmuseet i Göteborg

Stuga Exteriör

Stuga Interiör

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Minneshallen, fyrverkerier och illumination

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Exteriör. Götaplatsen, minneshallen med terrasserna.

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Långa gården, illumination

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Vinjett nummer 10: Lejonminaretens krön på plats

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Exporthallen och maskinhallen, interiör

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Stora gården med Najadfontänen och Minneshallen

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Industrihallen, exteriör

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Konstindustrins byggnad, huvudentré med skulpturer.

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Vinjett nummer 3: Hörnsten över ingång till handelns avd.

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Vinjett nummer 6: Idrottshallens och huvudrestaurangens kapitäl

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Vinjett nummer 6: Kapitäl och skulpterade detaljer

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Vinjett nummer 8: Hörnsten över ingång till Sjöfartsavdelningen

Göteborgs Jubileum (Minnesutställningen), 1923 Vinjett nummer 3: Hörnsten över ingång till handelns avd.

Share to