Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Vadsø ungdomssenter

Kunstner Monica Winther (NO) tilbrakte to uker på Vadsø ungdomssenter, og laget veggcollagen "Hvor de lærde strides" basert på omgivelsene og byggets identitet.

Vadsø ungdomssenter er en institusjon for ungdom mellom 12 og 18 år i Finnmark. Noen av dem har vært utsatt for omsorgssvikt, andre har psykiske lidelser eller forskjellige funksjonshemninger. Noen har korte opphold, mens andre kan bo der i flere måneder.

Et kunstprosjekt på et slikt senter må ikke kunne ødelegges, løsnes fra vegg eller knuses, men være veggfast og robust. I motivvalget måtte det tas hensyn til at brukerne av institusjonen er der fordi de har det vanskelig på et eller annet plan. Motivenes innhold kunne ikke gi assosiasjoner til foreldre og barnrelasjoner, eller vekke negativitet og aggresjon.

Monica Winther ble valgt som kunstner for å lage et veggbasert verk til oppholdsrommet, et rom med TV-stue og spisekrok som preges av sterke og klare farger i interiøret. Winther har gjort en rekke stedsspesifikke, romlige prosjekter hvor hun blander ulike medier – veggmaleri, objekter, tegning, lyd, video, performance – i totalinstallasjoner. Arbeidene hennes tematiserer ofte sterke følelsesmessige sider ved tilværelsen, som smerte, død, ensomhet og sårbarhet.

Fargepaletten i oppholdsrommet er tatt opp i veggcollagen, og flere av fargene Winther har benyttet har en nærmest fluoriserende virkning som stråler i den mørke vintersesongen og dempes ned i møte med sommerens lys. Ved å utføre arbeidet på stedet har kunstneren aktivt forholdt seg til rommet, og verket inneholder perspektiv, rom, farger og harmoni som skaper et annerledes vindu. Et sted man kan synke inn i, som stimulerer fantasien. Collagen "Hvor de lærde strides" kan sees som landskapskunst, geometrisk forvandlet og videreutviklet av Winther. Elementer av landskapsfotografier på tapet danner et visuelt spill med former som bølger innover og utover med et mylder av perspektiver.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to