• Bodafors kyrka
Exteriör, kyrktornet sett från innergård.
    Photo: Sundahl, Sune / ArkDes

Bodafors kyrka Exteriör, kyrktornet sett från innergård.

Share to