Fo84909A

2 comments

  • KSSS hade vid förra sekelskiftet omkring 20 ångjakter.
    När KSSS fick ett uppsving och oavbrutet växte efter 1893 och med de exempellösa framgångarna efter Finlandsbesöket 1895 och motsvarande Göteborgs deltagande med 12 segeljakter 1896, var det röster som ville utesluta ångjakter ur sällskapet. Ledningen sade dock nej, skulle de högre avgifter dessa fartyg betalade årligen bortfalla skulle det vara ett avbräck för sällskapets ekonomi. Slutligen bestämdes att höja årsavgiften ytterligare. Källa (Haglind/Pallin KSSS 1830-1930.)

  • Tack för din kommentar. Intressant att se vilka realpolitiska hänsyn som måste tas ibland.

Select the images you want to order

Share to