Ekensbergs varv 1970. Vy västerut från slip nr 1: varvskranar, bogserbåten BRAGE, pråmar och passagerarångaren EJDERN

Order this image

Share to