Ekensbergs varv 1970. Varvsområdet sett mot sydväst, mot Mörtviken och Rävudden. T v kan urskiljas bogserbåten BRAGE (urspr. LINGARÖ), passagerarfartyget EJDERN och pråmen MONARK (...

Information från Thor-Björn Johansson; kranen är den s k nybyggnadskranen. Bakom stapelbädden ses den byggnad som i n väningen rymde timmermansverkstad och upptill riggarverkstad.

Select the images you want to order

Share to