Tyska transportfartyg, fotograferade från svenskt fartyg vid Åland i mars 1918

Bilden ingår i en serie skioptikonbilder (Fo259449DIA - Fo259469DIA) som påträffades i fotoarkivet i november 2016. De har lästs in i befintligt skick och efterarbetats.

Select the images you want to order

Share to