• Statens Järnvägar, Sj G11 1931. 
Bilden är tagen i Mellansjö grusgrop, lokhuset skymtar i bakgrunden.
    Photo: Järnvägsmuseet

Statens Järnvägar, Sj G11 1931. Bilden är tagen i Mellansjö grusgrop, lokhuset skymtar i bakgrunden.

4 comments

  • Bilden tagen i Mellansjö grusgrop med därstädes beläget lokhus i bakgrunden.
  • Motiv: Statens Järnvägar, SJ G11 1931.
  • Tack för din kommentar! Vi har nu lagt till informationen i databasen och ändringen kommer visas efter nästa uppdatering.
  • Tack för din kommentar! Vi har nu lagt till informationen i databasen och ändringen kommer visas efter nästa uppdatering.

Order this image

Share to