• Statens Järnvägar, SJ G11 1930.
Bilden är tagen i Mellansjö grusgrop, lokhuset skymtar i bakgrunden.
    Photo: Järnvägsmuseet

Statens Järnvägar, SJ G11 1930. Bilden är tagen i Mellansjö grusgrop, lokhuset skymtar i bakgrunden.

4 comments

  • Bilden tagen i Mellansjö grusgrop med därstädes beläget lokhus i bakgrunden.
  • Motiv: Statens Järnvägar, SJ G11 1930.
  • Tack för din kommentar! Vi har nu lagt till informationen i databasen och ändringen kommer visas efter nästa uppdatering.
  • Tack för din kommentar! Vi har nu lagt till informationen i databasen och ändringen kommer visas efter nästa uppdatering.

Order this image

Share to