Vägstation Y6, Älandsbro. Baksidan av garagebyggnaden. Diverse material, "skrot", motorvält Munktell. Bostadshus i bakgrunden. Eventuellt depåverkstadens (länsverkstadens) material...

Share to