• Avlang plakat som viser en rød og en blå bil. Den røde bilen er på høyre siden av veien, og på fortauet ved siden av går det 3 mennesker kledd i rødt. På motsatt side, venstre, er det er blå bil og på fortauet en person kledd i blått. Plakaten er dekorert med flere hus i rødt, blått og gult.
    Photo: Ødeby, Hanna / Ådnatun
  • Avlang plakat som viser en rød og en blå bil. Den røde bilen er på høyre siden av veien, og på fortauet ved siden av går det 3 mennesker kledd i rødt. På motsatt side, venstre, er det er blå bil og på fortauet en person kledd i blått. Plakaten er dekorert med flere hus i rødt, blått og gult.
    Photo: Ødeby, Hanna / Ådnatun

Plakat

Share to