Ritning

Klippans församlingskyrka, Sankt Petri kyrka
Fasad mot norr

Share to