• Bakstefløy, redskap brukt i lefsebakst. Forma som ein stokk. Flater seg ut og spiss som eit sverd. På toppen er det plugga inn ein snor med treplugg for oppheng.
    Photo: Ådnatun

Bakstefløy

Share to