I museets dolda vrår - om kvinnliga landskapsarkitekter betraktade genom Arkitektur- och designcentrums samlingar

I sin forskning har Catharina Nolin betraktat kvinnliga landskapsarkitekter genom Arkitektur- och designcentrums samlingar. Under 1900-talets första del fanns ett fåtal verksamma kvinnliga landskapsarkitekter. Endast en kvinna, Ruth Brandberg, finns idag representerad med en egen samling hos ArkDes. I sin studie av ett antal manliga arkitekters ritningsmaterial upptäckte Catharina flera samarbeten mellan dem och kvinnliga landskapsarkitekter. I vissa fall har ritningarna varit signerade av de kvinnliga landskapsarkitekterna. Ibland har ett brev eller artikel avslöjat deras medverkan.

Delar av det material som Catharina studerat i ArkDes samlingar är digitaliserade. Posterna i databasen är uppdaterade och de kvinnliga arkitekternas namn finns nu inlagda. De landskapsarkitekter som finns representerade i den här utställningen är Ruth Brandberg, Ester Claesson och Helfrid Löfquist. På KulturNav finns det mer information om dem och deras verksamhet, kulturnav.org.

I boken Forskning i centrum (ArkDes) finns Catharina Nolins artikel ”I museets dolda vrår - om kvinnliga landskapsarkitekter betraktade genom Arkitektur- och designcentrums samlingar”.

Share to