Bruk vid Föskeforsälven, Ekshärads socken, Hagfors, Värmland.

4 objects

Uddeholmskoncernen (Bruk)

Järnhanteringen i Hagfors startade redan 1640 då Sunnemo bruk anlades. 1668 påbörjade Johan Karlström byggnationen av Stjärns stångjärnshammare och Stjärnsfors bruk grundades därefter. Hans gods gavs namnet Uddeholm. Efter Karlströms död 1691 lades produktionen ned fram till 1720, då Bengt Gustaf Geijer och hustrun Lovisa Sofia Tranea köpte Uddeholms gård inklusive mark och hamrar. Uddeholms Bolag grundades samma år och kom att ägas av släkten Geijer fram till 1870 då bolaget Uddeholms AB bildades. Företaget har en lång och händelserik historia. Exempelvis införlivades Munkfors bruk 1830 genom köp i den övriga stålrörelsen. Ett nytt stort järnverk anlades på 1870-talet vid Hagforsen, vilket ersatte flera mindre hammare och masugnar. Vidare anlades 1883 vid det nya bruket en hammarsmedja med en mycket stor ånghammare. Så lades grunden för dagens smidescentrum av verktygsstål på platsen. Arbetet med att bygga upp Uddeholms internationella säljorganisation inleddes 1920. Wilhelm Ekman tillträdde 1956(-1975) som VD för Uddeholm. Han är ofta sedd som den siste traditionelle bruksdisponenten i Sverige som styr över en koncern med fem rörelsegrenar; stål, skog, kemi, kraft och gruvor. Idag sker produktionen främst vid Hagfors Järnverk. Här tillverkas och förädlas verktygsstål i olika dimensioner. Stålet används främst till just verktyg som i sin tur används vid tillverkning av olika produkter inom t.ex. bilindustrin och elektronikindustrin. Verktygsstål har speciella egenskaper och används för mekaniska applikationer.

Organization

Share to