• DRISTIGHETEN (1785)
    (Erkännande, dela lika (CC BY-SA))

DRISTIGHETEN (1785)

18 objects

Minsprängning av linjeskeppet Dristigheten

Modell

Fartygsmodell

Galjonsbild

Galjonsbild tillhörande linjeskeppet Dristigheten. Huvud av mansperson med lockigt hår fäst ovanpå en sköld med tre kronor.

Färg: omålad med hår och ögonbryn röda. Skölden är vit.

Modell

Modell av Amrial "af Pukes" sarkofag. Pukes stoft finnes på Göholv gård invid Ronneby. Sarkofagen är tillverkad av virke från linjeskeppet Dristighetens köl.

Tegelsten

Tegelsten, märkt 1788. Stenen är tillvaratagen vid ombyggnadsarbete i f.d. arrestlokalen å flottans varv i juli 1912.

Stativ

Stativ till roderdrill. Av ek. På ena sidan utskurna ornament i form av slingor och blommor. På stativets övre del urholkning för lagring av axeln till rullen för rodertåget.

Linjeskepp

Träskeppsbyggeri Bottenkonstruktion Linjeskeppet DRISTIGHETEN b. 1783 Från sprängningsförsöken 1869 med det slopade linjeskeppet. Fotograferat i dockan i Karlskrona.

Träskeppsbyggeri Bottenkonstruktion Linjeskeppet DRISTIGHETEN b. 1783 Från sprängningsförsöken 1869 med det slopade linjeskeppet. Fotograferat i dockan i Karlskrona

Träskeppsbyggeri Bottenkonstruktion Linjeskeppet DRISTIGHETEN b. 1783 Från sprängningsförsöken 1869 med det slopade linjeskeppet. Fotograferat i dockan i Karlskrona

Ritning

Linjeskepp av KRONPRINS GUSTAV ADOLF-klass. Tackelritning, tusch på papper.

Ritning

Linjeskeppet DRISTIGHETEN efter ombyggnad 1806. Profil-, spant- och linjeritning. Tusch på papper.

Fartygsdiorama

Galjonsbild

Segelduk

Märkning: Skep. Dristigh tns S.M.S. 23 33 1/2 d. 26 3/4 al. 18/5 1855 (märkningen otydlig).

Stativ

Järnsäng

Share to