main article image

Legendariska fordon från Forshaga

Lastmopeden

Sveriges första lastmoped som man kallade den, började tillverkas i Norsjö utanför Skellefteå 1953. Manasse Larsson ville skapa hjälpmedel för den äldre befolkningen och för den som genom ett funktionshinder hade svårt att förflytta sig i samhället. Företaget sköt fart och ganska snart flyttade man tillverkningen söderut till Värmland och Forshaga, främst för att tillgången på arbetskraft var större här. Mopederna tillverkades och salufördes av Norsjö mekaniska i Forshaga fram till 2006–07 då Lennartsfors AB köpte verksamheten. Den här svenska klassikern byggs nu i en helt elektrifierad version utanför Årjäng. Framkomlighet, låg driftskostnad, stor lastförmåga och liten miljöpåverkan är starka försäljningsargument. Största kunden är Posten och man riktar sig främst till distributionsföretag, kommuner och exempelvis parkförvaltningar, men intresset ökar även i utlandet: utrymmet i världens städer krymper.

Norsjö Electric är eldriven sedan många år tillbaka för att vi tror att elektrifiering är grunden för hållbara transporter. Tillverkningen sker i Lennartsfors i Sverige och du kan lita på att produktionen går schysst till med kollektivavtalsenliga löner, ordentliga arbetsvillkor och enligt svenska miljötillstånd.

Norsjö Moped Lennartsfors (2021)

Vi har successivt utvecklat konstruktionen och den senaste modellen motsvarar ännu bättre de krav som modern distribution ställer ett snabbt, smidigt och framför allt lättparkerat transportmedel i dagens intensiva trafik. Packa ger låga transportkostnader genom dess stora lastförmåga och låga driftkostnader, framför allt då den kan köras av billig arbetskraft ner till 15 år.

Norsjö Mek. Verkstads AB Forshaga. (i början av 1960-talet)

Forshagashoppern

Den så kallade Forshagashoppern konstruerades av direktör Manasse Larsson vid Norsjö Mekaniska Verkstad i Forshaga. Shoppern lanserades 1961 som en liten trevlig, körkortsfri och skattefri shoppingvagn. Tidningen Teknik för Alla berättade att 250 exemplar av vagnen levererades under första året och att förfrågningar om den kom ända från olika håll i världen som Turkiet och Australien. Fordonet tillverkades i Forshaga mellan 1961 och 1994. Premiäråret kostade en ny Shopper 1 900 kronor och 1988 kostade den cirka 24 000 kronor.

"Shopper" är helt enkelt en moped på nytt sätt. En mopedbil, om man så vill, som man kan färdas med i vilket väder och väglag som helst utan att behöva ta till skyddskläder för att hålla sig torr och ren. En vagn som man kan köra till och från jobbet med eller lämna hemma åt husmor för hennes shoppingturer. Genom sin smidighet är "Shopper" som klippt och skuren för den täta stadstrafiken och tack vare sin ringa storlek mycket lättparkerad. Givetvis är den lilla bilen lika användbar på landsbygden med dess större avstånd och ofta dåliga kollektiva kommunikationsmedel, men "stadsfördelarna" är kanske de mest uppenbara.

Teknik för Alla 1961

Share to