About the collection

Stiftelsen Bymuseet i Bergen forvalter flere samlinger som er en del av et av museene våre. Denne samlingen er uavhengig av de enkelte museene og inneholder så langt bøker, serviser, den første covid-19 sprøyten som ble satt i Bergen og en bit av bybaneskinnen som er brukt i Bergen.

Details

  • Owner of collection Bymuseet i Bergen
  • Number of objects 62

3 new objects last 30 days

Share to