Larvik museum er et kulturhistorisk museum som utforsker og formidler byens historie, med hovedvekt på grevskapstid, kulturmiljø og byutvikling.

Om Larvik museum

Larvik museum har visningssteder og utstillinger i Herregården og Sjøfartsmuseet. Herregården, eller Den Grevelige Residens, ble oppført av stattholder og greve Ulrik Frederik Gyldenløve mellom 1674 og 1677. Sjøfartsmuseet tar for seg vår maritime historie.

Larvik- og Jarlsberg grevskap

Innenfor Vestfoldmuseene har Larvik museum et hovedansvar for grevskaps- og herregårdshistorie. Vestfold var et attraktivt område for danske adelsmenn allerede på 1500-tallet, og på 1600-tallet opprettet kongemakten Larvik og Jarlsberg som de to første grevskapene i Norge. Det ble aldri flere grevskap, men baroniet Rosendal ble opprettet i Hordaland i 1678.

Larvik grevskap regnes som det viktigste fordi det også omfattet byen. Griffenfeld grevskap som snart etter fikk navnet Jarlsberg hadde hovedgården ved samme navn som sitt sentrum. Grevskapene ble styrt av grever som med sine nære forbindelser til kongen og København hadde stor makt og innflytelse på samfunnsutvikling og kultur. Løsrivelsen fra Danmark i 1814 betød begynnelsen på slutten for grevskapsordningen i Norge.

Larvik museum er med i Herregårdsnettverket.

Visit us

Share to