Kalmar konstförening driver Kalmar konstmuseum och Designarkivet. Tillsammans utgör verksamheten ett regionalt museum för konst och formgivning i Kalmar län.

Om Kalmar konstförening

Kalmar konstförening, bildad 1917, driver Kalmar konstmuseum och Designarkivet. År 1942 invigdes de första lokalerna i egen byggnad och 2008 invigdes den nuvarande konstmuseibyggnaden ritad av Tham & Videgård Arkitekter. Kalmar konstmuseums internationella profil har fått mycket uppmärksamhet och räknas som en betydelsefull svensk konstinstitution.

Designarkivet, grundat 1978, arbetar för att samla och bevara material som ger kunskap om designerns arbetsprocess genom historien. Arkivet är sedan 2006 beläget i gamla glasbruksområdet i Pukeberg, Nybro, med huvudentré ritad av Mats Theselius och arkivlokaler ritade av Magnus Silfverhielm. I samlingen finns över 120 000 skisser, textilier, modeller och ritningar av formgivare, föreningar och företag verksamma i svensk designindustri från sent 1800-tal till idag. Designarkivet lånar årligen ut arkivalier till utställningar runt om i landet samt låter forskare, utbildningar och allmänhet på olika sätt ta del av materialet.

Stöd vår verksamhet med ett medlemskap

Var med och påverka i en konstförening som driver konstmuseum och arkiv för designprocesser. Som medlem får du flera förmåner och bidrar direkt till inköp av konst till samlingen. Läs mer om medlemskapet på vår hemsida.

Our departments

Visit us

Share to