Slottsfjellsmuseet er det gamle Vestfold Fylkesmuseum som ble etablert i 1939 og som skiftet navn i 2010. I dag er Slottsfjellsmuseet en avdeling i Vestfoldmuseene IKS.

Om Slottsfjellsmuseet

Museet og området rundt er et sammenhengende kulturminne, som representerer byens lange historie, med bl.a. byløkker, markering av teglovn fra middelalder og museets bygdeavdeling. Ruinparken på Slottsfjellplatået viser rester etter en av landets og Nordens største middelalderborger.

Friluftsavdeling

På Tallak, platået mellom selve Slottsfjellet og hovedmuseet ved Farmannsveien, ligger museets friluftsavdeling. Vestfoldtunet ble anlagt på 1940-50-tallet som en typisk Vestfold-gård, og inneholder flere tilflyttede hus fra ulike deler av fylket. Her finnes våningshus fra 1700-tallet, laftet tømmerbygning med svalgang fra 1600-tallet, sjømannens bolig, låve, smie, seteranlegg og Vestfolds eldste profane bygning, et middelalderloft, datert 1407.

De fleste av bygningene er åpne for publikum ved omvisning.

Visit us

Share to